Naša spoločnosť sa okrem tvorby technológie zaoberá aj výrobou súčiastok a pieskovaním/tryskaním dielov

Oddelenie technológie

Oddelenie výroby

Oddelenie pieskovania